De kuikenketen

Tot de kuikenketen behoren de fokkerijen, opfokkers , vermeerderaars,  broederijen,  vleeskuikenhouders en slachterijen. Ook de voerfabrikanten en dierenartsen spelen een  belangrijke rol in het succes en het optimale rendement van onze kuikens.

Als broederij spelen wij een belangrijke rol in deze keten. Een nauwe samenwerking  met bovengenoemde schakels is dan ook van essentieel belang .

Onze pluimveespecialisten zijn zich daar ook  goed van bewust en houden veel contact met andere schakels  uit de keten om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

In de opfok werkt broederij Munsterhuis samen met gerenommeerde opfokorganisaties. Dit komt de vitaliteit en de kwaliteit van het moederdier ten goede .

Onze vermeerderaars zijn familiebedrijven die vakmanschap voor kippen in de praktijk brengen. De meeste vermeerderaars hebben al  vele jaren een vaste samenwerking met ons.