MVO

Voor Kuikenbroederij Munsterhuis speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen de laatste jaren een belangrijke rol. Dit heeft continu geleid  tot kostenbesparingen en verbeteringen richting het milieu.

Enkele voorbeelden waarin wij de laatste jaren  hebben geïnvesteerd:

  • Energiebesparing door elektromotoren op de broedmachines te vervangen door energiezuinigere elektromotoren
  • Energiebesparing door frequentieregelaars te monteren op broedmachines
  • Warmteterugwinning uit opgewarmd koelwater dat retour komt uit de broedmachines
  • Zonnepanelen op alle daken